1. mars 2022 overtok Trygve Larsen (51) som ny daglig leder i Bergen Air AS. Han overtar etter én av gründerne, Erik Johnsen, som nå går over i annen stilling i selskapet.

Trygve kommer til oss fra Multiconsult Norge AS der han de siste 10 årene har arbeidet som VVS teknisk rådgiver. Til Bergen Air kommer Trygve med en bred erfaringsbase og solid forståelse for bransjen vi arbeider i.

«Trygve er en god match med Bergen Air, han er jordnær og godt forankret i håndverket og en likandes kar som er en solid tilvekst for selskapet!» sier Styrets leder Olav Skjervheim.

«Jeg har møtt Trygve i flere faglige situasjoner og kjente til han – og jeg er glad for at han er den som nå overtar min stol!» sier avtroppende daglig leder Erik Johnsen.

«Bergen Air som selskap har jeg kjent til over lang tid – det er en solid bedrift med et godt rykte. Når jeg fikk denne muligheten til å lede denne bedriften så var jeg ikke i tvil om at det var dette jeg ville.» sier Trygve Larsen

For oss i Bergen Air blir det en ny og interessant hverdag med nye impulser og med et mål om å styrke virksomheten ytterligere, og gjøre den til en enda mer solid virksomhet for våre samarbeidspartnere, ansatte og eiere. Selskapet har vokst fra etableringen av en kameratgjeng der omsetningen var 10 millioner kroner for snart 20 år siden til nå å være en stor virksomhet med nær 100 millioner kroner i omsetning. Bergen Air utfører arbeid både som underentreprenør og som selvstendig entreprenør.

Leave A Comment